A/ZDatumLocatie

DanceAble 2017 symposium | Call for proposals

Op 4 november 2017 organiseert Holland Dance in samenwerking met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Danspunt een symposium over inclusiedans: dans voor mensen met én zonder beperking. Het symposium laat onder meer (internationale) sprekers rond het centrale thema Van participatie naar excellentie aan het woord. Voor het programma van deze dag zijn we nog op zoek naar extra bijdragen van professionals, makers, dansdocenten en onderzoekers op het gebied van inclusiekunst. Met deze gezamenlijke bijdragen willen we de discussie rond inclusiekunst vormgeven én verkennen hoe we op dit gebied meer mogelijkheden voor mensen met een beperking  kunnen creëren. Van participatie naar excellentie!

Het symposium op 4 november maakt onderdeel uit van DanceAble 2017, een uniek driedaags evenement op 3,4 en 5 november rond inclusiedans dat wordt georganiseerd door Holland Dance.

Lever een bijdrage!

Het centrale thema van het symposium op 4 november is ´Van participatie naar excellentie´. Tijdens het symposium maken bezoekers rond dit thema kennis met innovatieve projecten en initiatieven, best practices en methodes rondom inclusiedans of inclusieve kunst. Voor het programma zijn we nog op zoek naar presentaties, workshops of andere bijdragen van professionals, makers, dansdocenten en onderzoekers die richting geven aan de discussie over inclusiekunst. Hoe kunnen we de (artistieke) mogelijkheden vergroten voor mensen met een fysieke of mentale beperking?  Welke rol speelt de overheid hierin? Hoe zijn de mogelijkheden op internationaal niveau? Doel is om te komen tot meer kennis en nieuwe inzichten over inclusieve kunst.
Meld je voorstel voor een inspirerende workshop, presentatie of interactieve sessie dus bij ons aan!

Voor wie?
Dit symposium tijdens DanceAble 2017 is dé gelegenheid voor experts, onderzoekers, professionals, dansers, docenten en studenten die werkzaam zijn op het terrein van inclusiedans of hier in zijn geïnteresseerd om elkaar te ontmoeten. Ook voor programmeurs van theaters biedt het symposium een unieke kans om de mogelijkheden van inclusiedans, zowel artistiek als op het gebied van participatie, te ervaren.

Hoe dien je een voorstel voor het symposium in?

Je kunt je bijdrage  tot en met 5 juni indienen via het aanmeldingsformulier. Voorstellen kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels worden ingediend.

Meer Informatie

DanceAble 2017 is een productie van Holland Dance. Het symposium op 4 november wordt georganiseerd in samenwerking met LKCA en Danspunt. Vragen over het indienen van een voorstel kun je stellen aan Piet Roorda van het LKCA (pietroorda@lkca.nl). Voor vragen over (het programma van) DanceAble2017 kun je terecht bij Ariane Aris van Holland Dance (ariane@holland-dance.com). Kijk voor meer informatie over het gehele programma van DanceAble2017 op www.holland-dance.com.